ES investicijos

UAB Virūna kuria ir diegia e.komercijos modelį

Nuo 2022 m. vasario mėnesio UAB „Virūna“ įgyvendina projektą „UAB Virūna e.komercijos modelio diegimas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1300“.

Priemonė: E. Komercijos modelis COVID-19 Projekto tikslas: Įdiegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, kurie įtakos įmonės pajamų augimą. Visos sistemos turės atskiras integracijas su centralizuota ERP sistema, kas leis tiek el. parduotuvių tiek B2B sistemų pilną administravimą bei užsakymų valdymą.

Projekto veikla: kliento multi savitarnos sistemos ir juridinio kliento savitarnos sistemos (B2B) sukūrimo, įdiegimo ir pilnavertės integracijos su kliento naudojama ERP sistema parengimas.

Projekto finansavimas: Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė: 50 800 EUR

Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 38 100 EUR

Projekto trukmė: 12 mėn. 

________________________________________________________________________

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Virūna“ įgyvendina smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimo priemonę „Dizainas LT“. 

Projekto tikslas - investuoti i naujų gaminių dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. 

 

Finansavimo ir administravimo sutartis su Všį Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K838 „Dizainas LT“.

 

 

Projektas finansuojamas: Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto trukmė: 2020 10 02 - 2022 04 01