ES investicijos

Uždaroji akcinė bendrovė „Virūna“ įgyvendina smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimo priemonę „Dizainas LT“. 
Projekto tikslas - investuoti i naujų gaminių dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. 
Finansavimo ir administravimo sutartis su Všį Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K838 „Dizainas LT“.
Projektas finansuojamas: Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto trukmė: 2020 10 02 - 2022 04 01