Pirkimo-pardavimo nuostatos

Pirkimo-pardavimo nuostatos

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Viruna.lt el. parduotuvė priklauso UAB VIRŪNA: įm. kodas 134208094, adresas: Baldininkų g. 13, Karmėlava, 54448 Kauno r., Lietuva, tel.: (+370 37) 311143. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems 18 metų ir vyresniems klientams, gyvenantiems Lietuvoje, įskaitant privačius ir verslo klientus. Atsisakymo teisė taikoma tik privatiems klientams. Pirkėjas, norėdamas įsigyti pirkinį, privalo sutikti su parduotuvės sąlygomis.1.2. Šios pirkimo sąlygos yra galiojantis teisinis dokumentas, sudarytas tarp abiejų šalių (Pirkėjo ir Pardavėjo), nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, Prekių pirkimo ir apmokėjimo, prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas, Šalių atsakomybę ir kitas Viruna.lt susijusias sąlygas. Klientas sutinka su šiomis sąlygomis pasirinkęs „Aš perskaičiau ir sutinku su Viruna.lt elektroninės parduotuvės sąlygomis“.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo nurodytu elektroniniu paštu ir, norėdamas įsigyti prekių šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. juridiniai asmenys;
1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Tam, kad Pardavėjas galėtų pradėti vykdyti užsakymus, Pirkėjo bus prašoma pateikti kai kuriuos asmeninius duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, adresą, tel. numerį). Pardavėjas niekada neparduos, nesidalins ir nesinaudos Pirkėjo pateikta informacija, jei tai nesusiję su Pirkėjo-Pardavėjo santykius apibrėžiančiais veiksmais. Pardavėjas pasilieka teisę šia informacija dalintis su mokėjimo ir prekių pristatymo partneriais tam, kad užsakymas būtų įvykdytas.

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“ arba „Pay now”.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Viruna.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Viruna.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Viruna.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą prekę grąžinti ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos.
4.3. Prekės turi būti grąžintos adresu: UAB Virūna, Baldininkų g. 13, Karmėlava, LT-54448 Kauno r.).
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Prekės, gamintos pagal individualius užsakymus, nėra grąžintinos.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinio prekybos centro darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Viruna.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumą saugiai tvarkydamas informaciją, kurią Klientas įvedė registracijos metu, ir nesidalinti ja su trečiosiomis šalimis ir (arba) organizacijomis.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Parduodamų produktų ir prekių, nurodytų išankstinio apmokėjimo sąskaitose faktūrose, kainos yra nurodytos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Kreditine ar debetine kortele (Visa, Visa Electron, MasterCard). Šis mokėjimo būdas yra saugus ir greitas, todėl mums užteks kelių minučių, kad gautume sėkmingą mokėjimą
8.2.2. „Paypal“ sistema. Šis mokėjimo būdas gali būti lėtesnis ir apimti aptarnavimo mokestį, atsižvelgiant į jūsų banką.
8.2.3 Bankiniu pavedimu pagal išankstinę sąskaitą. Užsakymas bus patvirtintas gavus apmokėjimą.
8.3. Atsiskaitant 8.2.1. ir 8.2.2. Punktuose nurodytais būdais, klientas įsipareigoja sumokėti už prekes iš karto. Atsižvelgiant į pardavėjo teises, nustatytas 6.4 punkte, užsakymas nebus vykdomas, kol nebus gauti pinigai. Taip pat gali vėluoti pristatymas, jei taip atsitiks, kad apmokėjimas užtruks ilgiau dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Visi užsakymai bus išsiųsti per laiką, nurodytą užskymo formoje, arba Pardavėjas informuos atskiru pranešimu jei tai yra individualus užsakymas nuo užsakymo patvirtinimo (mokėjimo gavimo). Siuntimas vyksta per kurjerių tarnybą, o visi produktai pristatomi tik per kurjerį. Kurjeris bando pristatyti užsakymą iki 2 kartų, kol jis nebus grąžintas siuntėjui.
9.4.1. Pristatymo kaina yra nuo 5 eurų ir galioja visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pristatymo kaina gali kisti priklausomai nuo prekių svorio ir dydžio. Perkant už 200 eurų ir daugiau pristatymas yra nemokamas.
9.4.2. Kiekvieno užsakymo atveju bus automatiškai išsiųstas stebėjimo kodas.
9.4.3. Verslo klientai gaus siuntinį užsakyme nurodytu adresu, todėl įvesdami adresą būkite atidūs. Jūsų įvestas adresas gali būti arba nėra įmonės adresas.
9.5. Už pristatymo vėlavimą, kurį sukelia pristatymo paslaugų teikėjas arba klientas, pardavėjas neatsako.
9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10. Gaminio garantija ir sąlygos
10.1. Visos Viruna.lt parduodamos produkto savybės yra nurodytos kiekvieno produkto aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako, jei prekės spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka tikrovės dėl kliento monitoriaus / ekrano ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikriems gaminiams ar dalims gali suteikti ribotą garantiją. Tokiu atveju konkrečios garantijos sąlygos nurodomos produkto aprašyme.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Klientas turi galimybę grąžinti ir pakeisti Produktus. Norėdami tai padaryti, jie turi raštu užpildyti grąžinimo formą (elektroniniu arba fiziniu būdu) ir grąžinti ją kartu su užsakymu.
11.2. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti siūloma grąžinimo ar keitimo galimybe per 14 dienų nuo prekių pristatymą patvirtinančio dokumento pasirašymo, apie tai pranešdamas pardavėjui pagal 4.2 punktą.
11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
11.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.5. Jei klientas nori grąžinti gaminius pagal 4.2. Grąžinimo išlaidas parduotuvė padengs tik tuo atveju, jei tai prekė yra su trūkumais.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Viruna.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Viruna.lt internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
13.3. Pirkėjas turi galimybę užsisakyti informacinį biuletenį, kuriame pateikiami įvairūs pasiūlymai ir informacija.

14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio prekybos centro skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Sutartis sudaroma, vykdoma, o visas kliento ir parduotuvės bendravimas vyksta valstybine kalba.
15.2. Elektroninius vartotojų ginčus galima išspręsti naudojantis vartotojų ginčų sprendimo platforma http://ec.europa.eu/odr/.